Dzisiaj jest piątek, 22 Lut 2019
Znajdujesz sie w:    
W?a?ciwo?ci poliw?glanu PDF Drukuj Email

Jednostka Warto??
W?a?ciwo?ci oglne
g?sto?? g/cm3 1,2
higroskopijno??, nasycenie 230C % 0,15
absorpcja wody, nasycenie % 0,4
W?a?ciwo?ci mechaniczne
napr??enie przy granicy plastyczno?ci N/mm2 65
wyd?u?anie przy zerwaniu % <60
modu? spr??ysto?ci pod?u?nej, rozci?ganie N/mm2 2300
twardo?? kulkowa H 961/30 N/mm2 110
udarno?? kJ/m2 bez zerwania
udarno?? z karbem (Charpy) kJ/m2 2,5
napr??enie w jednostce czasu (1% 1000h) N/mm2 18
W?a?ciwo?ci elektryczne
specyficzna rezystancja skro?na 0Hm cm 10Exp17
przenikalno?? dielektryczna wzgl?dna 10E x p6 Hz 3
wsp?czynnik strat dielektrycznych 10E x p6 Hz 0,008
wytrzyma?o?? dielektryczna kV/mm 30
opr powierzchniowy Ohm 10Exp16
W?a?ciwo?ci termiczne
max. temperatura u?ytkowa (krtkotrw.) 0C 135
max. temperatura u?ytkowa (d?ugotrw.) 0C 120
odporno?? na odkszta?canie cieplne A (ISO-R 75) 0C 130
odporno?? na odkszta?canie cieplne B (ISO-R 75) 0C 140
wsp?czynnik rozszerzalno?ci liniowej 23-1000C 10ExpE5x1/K 7
przewodno?? cieplna (230C) W/Km 0,21
palno?? w/g UL-Standard 94
V2
temperatura topnienia 0C 230