Dzisiaj jest wtorek, 23 Lip 2024
Znajdujesz sie w:    
Właściwości poliwęglanu PDF Drukuj Email

Jednostka Wartość
Właściwości ogólne
gęstość g/cm3 1,2
higroskopijność, nasycenie 230C % 0,15
absorpcja wody, nasycenie % 0,4
Właściwości mechaniczne
napr??enie przy granicy plastyczności N/mm2 65
wydłużanie przy zerwaniu % <60
moduł sprężystości podłużnej, rozciąganie N/mm2 2300
twardość kulkowa H 961/30 N/mm2 110
udarność kJ/m2 bez zerwania
udarność z karbem (Charpy) kJ/m2 2,5
naprężenie w jednostce czasu (1% 1000h) N/mm2 18
Właściwości elektryczne
specyficzna rezystancja skośna 0Hm cm 10Exp17
przenikalność dielektryczna względna 10E x p6 Hz 3
współczynnik strat dielektrycznych 10E x p6 Hz 0,008
wytrzymałość dielektryczna kV/mm 30
opór powierzchniowy Ohm 10Exp16
Właściwoćci termiczne
max. temperatura użytkowa (krótkotrw.) 0C 135
max. temperatura użytkowa (długotrw.) 0C 120
odporność na odkształcanie cieplne A (ISO-R 75) 0C 130
odporność na odkształcanie cieplne B (ISO-R 75) 0C 140
współczynnik rozszerzalności liniowej 23-1000C 10ExpE5x1/K 7
przewodność cieplna (230C) W/Km 0,21
palność w/g UL-Standard 94
V2
temperatura topnienia 0C 230