Dzisiaj jest piÄ…tek, 22 Lut 2019
Znajdujesz sie w:    
Oferta PDF Drukuj Email

Wieloletnie do?wiadczenie w tej bran?y oraz doskona?a znajomo?? materia?ów i technologii wykonania daszków, zadasze? oraz ?wietlików umo?liwia nam oferowanie pe?nej gamy us?ug o najwy?szej jako?ci. Realizacje naszych projektów mo?na znale?? na terenie ca?ego kraju, co ?wiadczy o naszym presti?u w bran?y i potwierdza fachowo?? naszych us?ug.


W sk?ad naszej oferty wchodzi wykonanie:

 • daszków i zadasze? nad wej?cia, schody, tarasy czy balkony
 • ?wietlików dachowych
 • klap dymowych
 • lekkich zabudów poliw?glanowo - aluminiowych tarasów
 • wiat gara?owych
 • ci?gów komunikacyjnych
 • zabudów myjni bezdotykowych


Szkielet konstrukcji wykonany jest ze stali i aluminium natomiast jako pokrycie konstrukcji stosujemy materia?y najwy?szej jako?ci:
poliw?glan lity oraz poliw?glan komorowy o grubo?ci 6mm,8mm,10mm,16mm i grubsze, do wyboru w odcieniu: bezbarwnym, mlecznym oraz dymionym z filtrem UV.

?wiadczymy us?ugi w nast?puj?cych dziedzinach:

 • przygotowania systemu do monta?u daszków, zadasze? oraz ?wietlików,
 • monta?u, demonta?u, renowacji i naprawy,
 • pomocy technicznej w zakresie konstrukcji i eksploatacji,

Firma zapewnia doradztwo oraz kosztorys us?ug GRATIS.

Przygotowanie systemu do monta?u obejmuje:

 • przyci?cie na wymiar p?yt poliw?glanowych oraz profili aluminiowych,
 • malowanie profili na dowolny kolor,
 • skompletowanie elementów niezb?dnych do monta?u takich jak uszczelki czy ?ruby,
 • zapewniamy te? transport w?asny.


Ka?de zlecenie ustalane jest indywidualnie wed?ug potrzeb klienta. Oferujemy CA?OROCZN? REALIZACJE ZAMÓWIE? !!!

Je?eli jeste? zainteresowany nasz? ofert? skontaktuje si? z Nami.